Ei vain puhdasta, vaan raikkaan puhdasta!
Pro-Kaks Kotityöpalvelut

Kotitalousvähennys

Palvelumme oikeuttavat hakemaan kotitalousvähennystä.

Kotitalousvähennys  on Suomessa valtion- tai kunnallisverosta tehtävä verovähennys, jonka yksityishenkilö voi saada kotona teetetyistä kotitalous-, hoiva- tai hoitotyöstä sekä asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöstä. Kotitalousvähennys ei ole ansiotuloa pienentävä verovähennys, vaan vähennys joka täysmääräisenä pienentää maksettavien verojen määrää.

Vuonna 2022 kotitalousvähennys on 60% työnosuudesta 3500 € asti. Vähennys on henkilökohtainen, eli puolisot voivat saada vähennystä yhteensä 7000 euroa vuodessa.  Vuotuinen omavastuuosuus on 100 euroa.

Kotitalousvähennyksen saa henkilö, joka maksaa asunnossaan tehdystä tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä tai asuntonsa kunnossapidosta tai perusparannuksesta palkkaa tai työkorvausta. Vähennykseen oikeuttavaa työtä ovat muun muassa verovelvollisen käytössä olevaan asuntoon sekä vapaa-ajan asuntoon tehtävät kunnossapito- ja perusparannustyöt.

Oman asunnon lisäksi kotitalousvähennystä saa myös omien tai puolison vanhempien tai isovanhempien asunnossa tai vapaa-ajanasunnossa tehdystä kotitalousvähennykseen oikeuttavasta työstä. Oman asunnon ja vapaa-ajan asunnon määritelmä sisältää myös piha-alueen ja piha-alueella olevat rakennukset. Piha-alue on kaavan mukainen tontti tai haja-asutusalueella piha-alueeksi katsotaan enintään 10 000 m² alue.

Myös yhteiskäytössä olevassa vapaa-ajanasunnossa teetetystä työstä kukin voi hakea kotitalousvähennystä siinä suhteessa kuin on osallistunut kustannuksiin. Asunto-osakeyhtiössä kotitalousvähennystä saa työstä, joka on osakkaan vastuulla. Kustannusten vastuunjaon määrittää asunto-osakelaki ja yhtiöjärjestys.

 https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/